Kontakt

Vurder effekten af dine oplevelsesøkonomiske projekter

Jeg har benyttet nedenstående værktøj til bl.a. at evaulere et større oplevelsesøkonomisk projekt om Skjern Å National Park. Jeg kan kun anbefale redskaber, der holder, hvad det lover. Det er simpelt og overskueligt at arbejde med modellen og ender med en fornuftig sammensat evaluering med de rette overskrifter.

Forfatterne skriver selv:

Det kan ofte være en udfordring for projektholdere, -ledere og -ansøgere såvel som for bevillingsgivere at vurdere effekterne af oplevelsesøkonomiske projekter. Derfor har Manto, ApEx og InViO udviklet en model, der kan bruges til at evaluere oplevelsesøkonomiske projekter og som også kan bruges som værktøj fremadrettet i forhold til udviklingen af nye projekter.

Modellen rummer både kvantitative og kvalitative effekter og tager højde for både direkte og indirekte effekter.

Der er to elementer i publikationen:
• En model, som kan bruges til at vurdere effekterne af oplevelsesøkonomiske projekter, der allerede er sat i gang eller gennemført
• Et værktøj, der kan bruges fremadrettet i dialogen mellem projektholder og projektmager til at opstille formål, mål og succeskriterier for fremtidige oplevelsesøkonomiske projekter.

Det er ApEx, InViO og Manto’s håb, at modellen og værktøjet vil blive alment udbredt og anvendt af både projektholdere, -ledere og -ansøgere og skabe grundlag for en mere veldokumenteret argumentation for investeringer i oplevelsesøkonomiske projekter.

Modellen udkom d. 20. september 2011 og kan downloades gratis som “open access” på adressen:
http://forlag.aau.dk/gratis-downloads.aspx

Modellen kan også ses her:
http://issuu.com/andymadsen/docs/rapport_oplevelsesoekonomi_upload_k/0

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *