Kontakt

Messecenter Vesthimmerland udvider med 1200 kvadratmeter

Aars Avis 30. september 2015

Messecenter Vesthimmerland udvider med 1200 kvadratmeter

Udvidelsen sker dog først i 2017 på grund af travlhed

AARS: Øget aktivitet og et renoveringsbehov fører til en udvidelse af Messecenter Vesthimmerland.

Byrådet har i det netop aftalte budgetforlig afsat 12,25 mio. kroner over to år til udvidelse af hal 2 i Messecenter Vesthimmerland.

– Jeg vil gerne indrømme, at vi lod proppen springe på en flaske champagne, da vi læste budgetforliget igennem, siger direktør Nicolaj Holm, Messecenter Vesthimmerland til Aars Avis.

Endnu er det ikke fastsat, præcist hvordan udvidelsen skal udformes, men der er lavet skitser og beregninger. Ideen er en udvidelse på cirka 1200 kvadratmeter.

– Vi vil inddrage arealer omkring hal 2, og på den måde få mere plads inden døre, siger Nicolaj Holm.

I forvejen er tagkonstruktionen i hal 2 så dårlig, at den har vanskeligt ved at klare en hård vinter. Derfor er en renovering nødvendig.

Nicolaj Holm og bestyrelsen i messecentret har dog valgt at tænke mere langsigtet. De har redegjort for behov og muligheder over for Økonomiudvalget. Redegørelsen har vist, at det giver et bedre samlet resultat at lave en udvidelse samtidig med renoveringen, frem for blot en renovering.

Pengene er først afsat i budget 2017 og 2018, hvilket passer Nicolaj Holm helt fortrinligt.

– Vi har slet ikke tid til at lukke messecentret ned før i sommeren 2017. Vi er fuldt booket frem til da, forklarer han.

Direktøren håber, at byggeriet kan klares på få måneder, så hallerne hurtigt kan blive fyldt med gæster igen.

I forbindelse med byrådets beslutning om en ny hal 2 skal der arbejdes hen imod, at Messecenter Vesthimmerland overtager bygningerne i regi af en selvejende institution. Finansieringen af projektet vil i givet fald ske via en kommunal lånegaranti til finansiering i Kommunekredit.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *